اخبار

خداحافظی همکاران با معاون دفتر؛ برگزاری مراسم تکریم دکتر سید حسن میرفخرائی
خداحافظی همکاران با معاون دفتر

خداحافظی همکاران با معاون دفتر؛ برگزاری مراسم تکریم دکتر سید حسن میرفخرائی گالری

در مراسمی با حضور مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی و همکاران دفتر، از خدمات سه‌ساله جناب آقای دکتر سید حسن میرفخرائی در تصدی معاونت دفتر وزارتی تقدیر شد.

ادامه مطلب
سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان خراسان رضوی
حضور دکتر مسعود شمس‌بخش در دانشگاه‌ فردوسی مشهد

سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان خراسان رضوی گالری

دکتر مسعود شمس‌بخش، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در معیت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفری دو روزه به استان خراسان رضوی از دانشگاه‌ فردوسی مشهد بازدید نمود.

ادامه مطلب
سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان خوزستان
حضور دکتر مسعود شمس‌بخش در اهواز

سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان خوزستان

دکتر مسعود شمس‌بخش، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در سفری دو روزه به اهواز (۲۹ و ۳۰ آبان)، ضمن حضور در جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه جنوب غرب، در دومین مجمع دانش‌آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز شرکت نمود.

ادامه مطلب