اخبار برگزیده

نشست آخر؛ اجلاس پایانی رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنّاوری در دولت دوازدهم

نشست آخر؛ اجلاس پایانی رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنّاوری در دولت دوازدهم گالری

آخرین نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری در دولت دوازدهم با هماهنگی دفتر وزارتی و به منظور مروری بر عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت تدبیر و امید در تاریخ دوشنبه ۱۸ مرداد و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست مجازی رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری

نشست مجازی رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری گالری

نشست مجازی (ویدئو کنفرانس) رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری با هماهنگی دفتر وزارتی و به منظور بررسی امور جاری آموزش عالی کشور در تاریخ دوشنبه ۱۳ اردیبهشت برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست مجازی رؤسای دانشگاه‌ها  و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری
نشست مدیران ارشد آموزش عالی

نشست مجازی رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری گالری

نخستین نشست مجازی (ویدئو کنفرانس) رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری در سال ۱۴۰۰ با هماهنگی دفتر وزارتی و به منظور بررسی وضعیت آموزش عالی کشور در سال جدید در تاریخ شنبه ۲۱ فروردین برگزار شد.

ادامه مطلب