اخبار برگزیده

نشست مدیران آموزش عالی برای ازسرگیری آموزش حضوری
نشست رؤسای دانشگاه‌ها برگزار شد

نشست مدیران آموزش عالی برای ازسرگیری آموزش حضوری گالری

نشست رؤسای دانشگاه‌ها با هماهنگی دفتر وزارتی و به منظور بررسی جوانب موضوع بازگشایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در تاریخ چهارشنبه ۲۲ دی و به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
حضور دکتر شمسی‌پور در دیار بیهق

حضور دکتر شمسی‌پور در دیار بیهق گالری

آیین تکریم دکتر علی اصغر مولوی، رئیس سابق و معارفۀ دکتر محمد علی زنگنه‌اسدی، سرپرست جدید دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ ۳۰ آبان و با حضور دکتر علی شمسی‌پور، مشاور وزیر و سرپرست حوزۀ وزارتی وزارت علوم برگزار شد.

ادامه مطلب
حضور دکتر شمسی‌پور در کرمانشاه

حضور دکتر شمسی‌پور در کرمانشاه گالری

مراسم تکریم رؤسای سابق و معارفۀ سرپرستان جدید دانشگاه رازی و صنعتی کرمانشاه با حضور دکتر علی شمسی‌پور، مشاور وزیر و سرپرست حوزۀ وزارتی وزارت علوم برگزار شد.

ادامه مطلب