اخبار برگزیده - آرشیو

نخستین نشست مدیران آموزش عالی در دولت مردمی
نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنّاوری برگزار شد

نخستین نشست مدیران آموزش عالی در دولت مردمی گالری

نخستین نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری در دولت سیزدهم با هماهنگی دفتر وزارتی و به منظور بررسی مسائل آموزش عالی کشور با محوریت بازگشایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در دوران پساکرونا در تاریخ یکشنبه ۱۸ مهر و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

ادامه مطلب