اخبار برگزیده - آرشیو

انتصاب دکتر  علی شمسی‌پور به سمت مشاور وزیر و سرپرست حوزۀ وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انتصاب مشاور وزیر و سرپرست حوزۀ وزارتی

انتصاب دکتر علی شمسی‌پور به سمت مشاور وزیر و سرپرست حوزۀ وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۰ در حکمی، دکتر علی شمسی‌پور را به سمت مشاور وزیر و سرپرست حوزۀ وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری منصوب کرد.

ادامه مطلب