اخبار برگزیده - آرشیو

نشست مدیران آموزش عالی برای ازسرگیری آموزش حضوری
نشست رؤسای دانشگاه‌ها برگزار شد

نشست مدیران آموزش عالی برای ازسرگیری آموزش حضوری گالری

نشست رؤسای دانشگاه‌ها با هماهنگی دفتر وزارتی و به منظور بررسی جوانب موضوع بازگشایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در تاریخ چهارشنبه ۲۲ دی و به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب