اخبار برگزیده - آرشیو

نشست مجازی رؤسای دانشگاه‌ها  و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری
نشست مدیران ارشد آموزش عالی

نشست مجازی رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری گالری

نخستین نشست مجازی (ویدئو کنفرانس) رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری در سال ۱۴۰۰ با هماهنگی دفتر وزارتی و به منظور بررسی وضعیت آموزش عالی کشور در سال جدید در تاریخ شنبه ۲۱ فروردین برگزار شد.

ادامه مطلب