اخبار برگزیده - آرشیو

نشست مدیران آموزش‌عالی برای برگزاری مطلوب آزمون سراسری در دوران کرونا
نشست مجازی روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

نشست مدیران آموزش‌عالی برای برگزاری مطلوب آزمون سراسری در دوران کرونا گالری

نشست مجازی (ویدئو کنفرانس) رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مجری برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ با هماهنگی دفتر وزارتی و به منظور هماهنگی برگزاری کنکور، در تاریخ یک‌شنبه ۲۶ مردادماه برگزار شد.

ادامه مطلب