اخبار برگزیده - آرشیو

تدبیر برای تحصیل دانشجویان در دوران کرونا
برگزاری نشست مجازی رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

تدبیر برای تحصیل دانشجویان در دوران کرونا گالری

نشست مجازی (ویدئو کنفرانس) رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با هماهنگی دفتر وزارتی و به منظور بررسی وضعیت آموزش عالی کشور در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در تاریخ شنبه ۲۱ تیرماه برگزار شد.

ادامه مطلب