اخبار برگزیده - آرشیو

نشست مدیران آموزش‌عالی با مقام دوم دولت
نشست مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رؤسای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری با معاون اول رئیس جمهور

نشست مدیران آموزش‌عالی با مقام دوم دولت گالری

نشست مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری با هماهنگی و برنامه‌ریزی دفتر وزارتی در تاریخ دوشنبه ۲۶ خرداد ۹۹ و با حضور معاون اول رئیس جمهور به صورت حضوری و مجازی در ستاد وزارت برگزار شد.

ادامه مطلب