اخبار برگزیده - آرشیو

سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان خراسان رضوی
حضور دکتر مسعود شمس‌بخش در دانشگاه‌ فردوسی مشهد

سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان خراسان رضوی گالری

دکتر مسعود شمس‌بخش، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در معیت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفری دو روزه به استان خراسان رضوی از دانشگاه‌ فردوسی مشهد بازدید نمود.

ادامه مطلب
سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان خوزستان
حضور دکتر مسعود شمس‌بخش در اهواز

سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان خوزستان

دکتر مسعود شمس‌بخش، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در سفری دو روزه به اهواز (۲۹ و ۳۰ آبان)، ضمن حضور در جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه جنوب غرب، در دومین مجمع دانش‌آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز شرکت نمود.

ادامه مطلب