اخبار برگزیده - آرشیو

سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان آذربایجان شرقی
حضور دکتر مسعود شمس‌بخش در تبریز

سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان آذربایجان شرقی گالری

دکتر مسعود شمس‌بخش، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در معیت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفری دو روزه به استان آذربایجان شرقی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی این استان بازدید نمود.

ادامه مطلب