اخبار برگزیده - آرشیو

هم اندیشی مدیران آموزش عالی برای کمک به ملت و دولت
نشست روسای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری با حضور معاون اول رئیس جمهور و برخی از اعضای کابینه برگزار شد

هم اندیشی مدیران آموزش عالی برای کمک به ملت و دولت گالری

نشست روسای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری با حضور معاون اول رئیس جمهور و برخی از اعضای کابینه برگزار شد

ادامه مطلب