اخبار برگزیده - آرشیو

بازدید مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی از دانشگاه ایلام
سفر دکتر مسعود شمس‌بخش به ایلام

بازدید مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی از دانشگاه ایلام گالری

دکتر مسعود شمس بخش، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در سفر یک روزه به استان ایلام ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی دانشگاه ایلام با هیئت رئیسه دانشگاه، اعضای هیئت علمی و کارکنان آن دیدار کرد.

ادامه مطلب