اخبار برگزیده - آرشیو

خداحافظی همکاران با معاون دفتر؛ برگزاری مراسم تکریم دکتر سید حسن میرفخرائی
خداحافظی همکاران با معاون دفتر

خداحافظی همکاران با معاون دفتر؛ برگزاری مراسم تکریم دکتر سید حسن میرفخرائی گالری

در مراسمی با حضور مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی و همکاران دفتر، از خدمات سه‌ساله جناب آقای دکتر سید حسن میرفخرائی در تصدی معاونت دفتر وزارتی تقدیر شد.

ادامه مطلب