اخبار برگزیده - آرشیو

چهارمین دیدار مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی با همکاران دفتر وزارتی
دیدار مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی با همکاران دفتر وزارتی

چهارمین دیدار مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی با همکاران دفتر وزارتی

دکتر مسعود شمس بخش، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در آغاز سال جدید خورشیدی در دیداری صمیمی با همکاران دفتر وزارتی به گفت و گو پرداخت.

ادامه مطلب