اخبار برگزیده - آرشیو

معارفه سرپرست دانشگاه ملایر
با حضور مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه ملایر برگزار شد.

معارفه سرپرست دانشگاه ملایر گالری

با حضور مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه ملایر برگزار شد.

ادامه مطلب