اخبار برگزیده - آرشیو

دکتر "سید ضیاء هاشمی" سکاندار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.
انتصاب دکتر "سید ضیاء هاشمی" به سمت سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر "سید ضیاء هاشمی" سکاندار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

رییس‌ جمهور ، براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و در حکمی ، دکتر سیدضیاء هاشمی را به سرپرستی «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب کرد.

ادامه مطلب
دکتر "سید ضیاء هاشمی" سکاندار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.
انتصاب دکتر "سید ضیاء هاشمی" به سمت سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر "سید ضیاء هاشمی" سکاندار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

رییس‌ جمهور ، براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و در حکمی ، دکتر سیدضیاء هاشمی را به سرپرستی «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب کرد.

ادامه مطلب