اخبار برگزیده - آرشیو

برگزاری هفتمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد با حضور دکتر عبدالحسین فریدون
تشکیل هفتمین نشست کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه های خراسان شمالی

برگزاری هفتمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد با حضور دکتر عبدالحسین فریدون

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، هفتمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی، در این دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب