اخبار

نشست مدیران آموزش عالی برای ازسرگیری آموزش حضوری
نشست رؤسای دانشگاه‌ها برگزار شد

نشست مدیران آموزش عالی برای ازسرگیری آموزش حضوری گالری

نشست رؤسای دانشگاه‌ها با هماهنگی دفتر وزارتی و به منظور بررسی جوانب موضوع بازگشایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در تاریخ چهارشنبه ۲۲ دی و به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
حضور دکتر شمسی‌پور در دیار بیهق

حضور دکتر شمسی‌پور در دیار بیهق گالری

آیین تکریم دکتر علی اصغر مولوی، رئیس سابق و معارفۀ دکتر محمد علی زنگنه‌اسدی، سرپرست جدید دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ ۳۰ آبان و با حضور دکتر علی شمسی‌پور، مشاور وزیر و سرپرست حوزۀ وزارتی وزارت علوم برگزار شد.

ادامه مطلب
حضور دکتر شمسی‌پور در کرمانشاه

حضور دکتر شمسی‌پور در کرمانشاه گالری

مراسم تکریم رؤسای سابق و معارفۀ سرپرستان جدید دانشگاه رازی و صنعتی کرمانشاه با حضور دکتر علی شمسی‌پور، مشاور وزیر و سرپرست حوزۀ وزارتی وزارت علوم برگزار شد.

ادامه مطلب