اخبار

سفر مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی به استان خراسان رضوی

سفر مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی به استان خراسان رضوی گالری

دکتر علی شمسی‌پور، مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی در سفری چهار روزه به استان خراسان رضوی و در معیت وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری، از دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی این استان بازدید نمود.

ادامه مطلب
انتصاب دکتر علی شمسی‌پور به سمت مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انتصاب مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی

انتصاب دکتر علی شمسی‌پور به سمت مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ در حکمی، دکتر علی شمسی‌پور را به سمت مشاور وزیر و مدیرکل حوزۀ وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری منصوب کرد.

ادامه مطلب