آخرین اخبار

نشست مدیران آموزش عالی برای ازسرگیری آموزش حضوری

نشست مدیران آموزش عالی برای ازسرگیری آموزش حضوری

نشست رؤسای دانشگاه‌ها با هماهنگی دفتر وزارتی و به منظور بررسی جوانب موضوع بازگشایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در تاریخ چهارشنبه ۲۲ دی و به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
سفر مشاور وزیر و سرپرست حوزۀ وزارتی به استان چهارمحال و بختیاری

سفر مشاور وزیر و سرپرست حوزۀ وزارتی به استان چهارمحال و بختیاری

دکتر علی شمسی‌پور، مشاور وزیر و سرپرست حوزۀ وزارتی در معیت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفری یک روزه به استان چهارمحال و بختیاری از دانشگاه‌ شهرکرد بازدید نمود.
حضور دکتر شمسی‌پور در دیار بیهق

حضور دکتر شمسی‌پور در دیار بیهق

آیین تکریم دکتر علی اصغر مولوی، رئیس سابق و معارفۀ دکتر محمد علی زنگنه‌اسدی، سرپرست جدید دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ ۳۰ آبان و با حضور دکتر علی شمسی‌پور، مشاور وزیر و سرپرست حوزۀ وزارتی وزارت علوم برگزار شد.
حضور دکتر شمسی‌پور در کرمانشاه

حضور دکتر شمسی‌پور در کرمانشاه

مراسم تکریم رؤسای سابق و معارفۀ سرپرستان جدید دانشگاه رازی و صنعتی کرمانشاه با حضور دکتر علی شمسی‌پور، مشاور وزیر و سرپرست حوزۀ وزارتی وزارت علوم برگزار شد.
انتصاب دکتر امین عبداله‌زاده به سمت دبیر اتاق فکر دیپلماسی و مرجعیت علمی

انتصاب دکتر امین عبداله‌زاده به سمت دبیر اتاق فکر دیپلماسی و مرجعیت علمی

دکتر محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری طی حکمی دکتر امین عبداله‌زاده، سرپرست معاونت دفتر وزارتی را به سمت «دبیر اتاق فکر دیپلماسی و مرجعیت علمی» وزارت منصوب کرد.