آخرین اخبار

خداحافظی همکاران با معاون دفتر؛ برگزاری مراسم تکریم دکتر سید حسن میرفخرائی

خداحافظی همکاران با معاون دفتر؛ برگزاری مراسم تکریم دکتر سید حسن میرفخرائی

در مراسمی با حضور مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی و همکاران دفتر، از خدمات سه‌ساله جناب آقای دکتر سید حسن میرفخرائی در تصدی معاونت دفتر وزارتی تقدیر شد.
سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان قم

سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان قم

دکتر مسعود شمس‌بخش، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در معیت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استان قم سفر نمود.
یازدهمین دیدار دکتر مسعود شمس‌بخش با همکاران دفتر وزارتی

یازدهمین دیدار دکتر مسعود شمس‌بخش با همکاران دفتر وزارتی

دکتر مسعود شمس‌بخش، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در ادامه نشست‌های ادواری خود با همکاران دفتر وزارتی، با آنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان خراسان رضوی

سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان خراسان رضوی

دکتر مسعود شمس‌بخش، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در معیت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفری دو روزه به استان خراسان رضوی از دانشگاه‌ فردوسی مشهد بازدید نمود.
سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان خوزستان

سفر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به استان خوزستان

دکتر مسعود شمس‌بخش، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در سفری دو روزه به اهواز (۲۹ و ۳۰ آبان)، ضمن حضور در جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه جنوب غرب، در دومین مجمع دانش‌آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز شرکت نمود.